Salgs- og leveringsbetingelser for tilmelding til cykelløb


Betalingsmodtager

Danmarks Cykle Union

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

CVR nr.: 22566512

Danske Bank 3001 3001165305

Telefon: 43262802

E-mail: dcu@dcu-cykling.dk

Leverandør

Danmarks Cykle Union modtager og videreformidler betaling for deltagelse til arrangøren af det enkelte arrangement, der således betragtes som leverandøren.Behandling af private informationer

Ved deltaglese i de valgte cykelløb er følgende gældende og accepteret ved betaling:

Jeg tillader, at mit navn, UCI-kode, adresse og telefon kan blive publiceret på resultatlister og/eller i opslag på løb-tilmeldingssiden

Disse oplysninger kan slettes på min opfordring, men mine resultater, placeringer og vundne titler vil i så fald også blive slettet


Tilmelding

Ved deltaglese i de valgte cykelløb er følgende gældende og accepteret ved betaling:

Jeg erklærer hermed, på tro og love at oplyste oplysninger er korrekte, og at jeg vil opfylde de betingelser og underkaste mig de regler og krav, der stilles i DCUs Love og Regler, som jeg har gjort mig bekendt med.

Jeg er indforstået med, at udøvelsen af cyklesporten sker på egen risiko og for egen regning og derfor ikke kan rejse erstatningskrav af nogen art mod arrangøren eller DCU. Jeg giver hermed tilsagn om at min fødselsdato må offentliggøres i forbindelse med min UCI kode i resultatlister.


Pris for deltagelse fremgår af propositionerne for det enkelte løb, samt af godkendelsesformularen.

Betaling

Der kan udelukkende betales med betalingskort. Betalingstransaktionen udføres af NETS.

Når tilmeldingen er udfyldt skiftes til en side hos NETS, der benytter SSL kryptering.

Kreditkort data overføres således krypteret og kommer aldrig til DCU eller arrangørklubbens kendskab.

Betalingsgebyr

Ved tilmelding vil der blive pålagt et betalingsgebyr.

Betalingsgebyret svarer til det gebyr PBS opkræver for at håndtere betalingen, og tilgår således hverken arrangørklubben eller DCU.

Gebyret afhænger af den valgte betalingsform og beregnes efter følgende satser:


Dankort:

Kr.: 1,45


Dansk udstedte betalingskort:

1,25% af beløbet


Betalingskort ikke udstedt i Danmark:

3,75% af beløbet


Skulle systemet beregne forkert gebyr, har man såfremt man gennemfører betalingen accepteret denne ekstra omkostning. Alternativ hertil skal man undlade at benytte systemet indtil problemet er løst.

Fortrydelsesret

Tilmelding til løb kan ikke fortrydes.

Evt. returnering af startpenge kan udelukkende aftales med løbsarrangøren, og er DCU uvedkommende.

Leveringsbetingelser

Leverancen fuldføres med rytterens deltagelse i det eller de valgte arrangementer.

Ansvar

Man har som tilmelder selv pligt til at kontrollere at ens tilmelding er registreret i systemet. Såfremt rytternavn fremgår på online startliste og/eller man har modtaget en kvittering på mail. (Ved flere ryttere/løb i samme tilmelding er det blot nødvendig at konstatere en person herfra tilmeldt, alle i samme tilmelding vil da også være tilmeldt).

Såfremt man ikke modtager kvittering eller fremgår på online startliste bedes man kontakte DCU med oplysning om referencenummer på betaling, således tilmelding manuelt kan opdateres.

Såfremt man ikke gør dette, kan DCU og arrangøren ikke gøres ansvarlig på tabt startret eller evt. efteranmeldelsesgebyr.