Her er der god plads til dine reklamer.


DM Holdløb 2018, 2018-06-02Lidt mere print-venlig

Resultater
Deltagere
Web-frist, ordinær pris:2018-05-28
Efteranmeldelse:Ingen efteranmeldelse
Tilmelding på dagen:Nej
Kontakt:Formand Henrik Bandsholm, 28689474
Sted:Stevens kommune Hårlev by.
Start/Mål:- Start på Hovedgaden i Hårlev u.f. Himlingeøjevejud - Mål på Hovedgaden ca. 200 meter efter byskiltene - Vendepunkt 50 meter nede ad Hårlev Bygade
Indskrivning:Ved start på Hovedgaden
Parkering:Der kan parkeres på hele strækningen på Hålev Bygade ved Kirken på Hotherskolen Faxevej 4 på Hovedgaden og på Bredgade (Heden) og v. Biblioteket. Der må ikke parkeres på og u.f. privat parkerings pladser.
Omklædning:Der er omklædning og bad på Hotherskolen Faxevej 4 eller indkørsle fra Hårlev Bygade fra kl. 0830. Toiletforhold: Der opstilles toiletvogne ved start og mål, som primært må bruges af rytterne. Der er også mulighed for at benytte toiletter på Hotherskolen eller på Biblikteket på Bredgade.
Øvrigt:Info: vedr. de enkelte klasser. Både elite mænd og U-19 kører i 6 mands hold alle andre senior klasser køres der med 4 mands hold Der køres i en åben klasse bestående af H-40 ryttere, D, C og B-ryttere Der køres i en +50 klasse bestående af H-50,60 og H-70 ryttere Der køres i en åben motions klasse for damer og herre Vigtigt info. vedr. B/U. I B/U klasserne køres der med 3 mands hold og der er dispenceret for max distance i nogle af de mindre klasser. Yderligere info og regler omkring B/U holdløb kan læses under B/U regelsæt. Spørgsmål til dette reglesæt kan rettes til forman for B/U Klaus Paarup. Tilkørsel til skolen/omklædning/start/Mål Man kommer til skolen og start/mål via Køgevej fra nord/syd og videre ad Hårlev Bygade Holdledermøde og nummerudlevering Elite og U-19: Der afholdes holdledermøde forud for Elite mænd og U-19 kl. 1330 på Hother Plejehjemmet, Hårlev Bygade ca. 200 meter fra start. Der udlevere startnummere ved holdledermødet. Holdledermøde Damer: Afholdes i DCU teltet ved målstregen kl. 1200. Der udleveres startnummere samme sted. Rygnummere: Eliten, U-19 og Dame A kører med udleverede rygnummere alle andre kører med deres respektive nummere. Reserver: Ønsker man i Eliten, U-19 og Dame klassen at tilmelde reserver, så skal der sendes en mail til Jens Kasler fra DCU på jens.kasler@dcu-cykling.dk. Service. Der køres kun med servicebiler i Eliten, U-19 og i Dame klassen. Opvarmning: Opvarmning kan foregå ad Køgevejen i sydlig retning men væk fra start og mål. Det er STRENGT forbud at opvarme på ruten.
KlasseTidPrisLedigeRutenr/omg./km
U1915:30:00250 >5001 / 2 / 46.2km
B13:00:00250 >5001 / 2 / 46.2km
C13:00:00250 >5001 / 2 / 46.2km
D13:00:00250 >5001 / 2 / 46.2km
H4013:00:00250 >5001 / 2 / 46.2km
H5011:30:00250 >5001 / 2 / 46.2km
H6011:30:00250 >5001 / 2 / 46.2km
H7011:30:00250 >5001 / 2 / 46.2km
MotionMK11:30:00250 >5001 / 2 / 46.2km
U1110:00:00125 >5001 / 1 / 23.1km
U11P10:00:00125 >5001 / 1 / 23.1km
U1310:00:00125 >5001 / 1 / 23.1km
U13P10:00:00125 >5001 / 1 / 23.1km
U1510:00:00125 >5001 / 1 / 23.1km
U15P10:00:00125 >5001 / 1 / 23.1km
U1710:00:00150 >5001 / 1 / 23.1km
U17P10:00:00150 >5001 / 1 / 23.1km
A14:45:00250 >5001 / 2 / 46.2km
DA13:14:00250 >5001 / 2 / 46.2km
DB13:12:00250 >5001 / 2 / 46.2km
U19P13:14:00250 >5001 / 2 / 46.2km

Rute nummer 1

Start: Hovedgaden u.f. Himlingeøjevej, hvor der fortsættes i østlig retning mod rundkørslen. I rundkørslen v. Køgevej køres lige igennem og videre ad Tingvej. I krydset Tingvej – Maglehøjvej svinges der til højre ad Maglehøjvej, for ende ad Maglehøjvej svinges der til højre i Hellested ad Bygaden og kort efter til venstre ad Elverhøjvej, i krydset Elverhøjvej – Juellingevej svinges der til venstre ad Jullingevej, i krydset Juellingvej – Nybyvej fortsættes der lige ud ad Nybyvej, i krydset Nybyvej – Barupvej svinges der til højre ad Barupvej, i krydset Barupvej – Arnøje Bygade svinges der til venstre ad Arnøje Bygade og kort efter til højre ad Hesteskovvej, i krydset Hesteskovvej – Bjergevej svinges der til venstre ad Bjergevej og videre ad Tingvej til rundkørslen ved Køgevej, hvor der køres lige igennem rundkørslen ad Hovedgaden til mål eller til vendepunkt u.f. Hårlev Bygade. Ruten er en teknisk tempo rute med masser af sving, men også med en masse lige ud stykker. Ruten er delvis lukket og helt ensrettet. Ved starten fra Hovedgaden og vider ad Tingvej og frem til Maglehøjvej vil ruten være helt lukket fra al trafik og på denne her strækning vil holdene køre mod hinanden. Der vil blive opsat kegler på strækningen fra hovedgaden til Maglehøjvej og retur ad Tingvej og ad hele opløbsstrækningen, som vil adskille begge kørselsretninger, så holdene skal forblive i sin egen kørebane.

Her er der også god plads til dine reklamer.